Heerensteeg en De Bloesemhove

Een informele en ruime stedenbouwkundige opzet is de basis voor de landelijke sfeer en het dorpse karakter van deze buurt. Hierbij zorgen verspringende gevelrooilijnen voor variatie in de diepte van de voortuinen. Tevens zijn de bouwblokken voorzien van herkenbare kappen, kopgevels en verschillende goothoogtes. Deze variatie met een incidentele toepassing van dakkapel-achtige verbijzonderingen zorgt voor een dorps dakensilhouet.

opdracht

Architectonisch ontwerp en technische uitwerking

opdrachtgever

Van de Mheen Planontwikkeling B.V.

plaats

Nijkerk

aannemer

Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V

adviseurs

Bouwadvies Van der Breggen (constructies) Duinwijck B.V. (bouwbesluit)

fotografie

Luuk Roordink en Robert Koelewijn

bronvermelding tekst

This is some text inside of a div block.

‘Het dorpse karakter van de woningen met daarbij de mooie kapvormen, de bijzondere metselwerk accenten, de houten spantconstructies en de treffende kleurstellingen maken deze ontwerpen tot prachtige eigentijdse woningen.’

Walter Vonk, ontwikkelaar Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V.

De architectuur uit zich enerzijds in herkenbare basisvormen, afgedekt door kappen met rijke overstekken en een karakteristieke knik waarin een subtiele verwijzing wordt gemaakt naar agrarische bebouwing. Op stedenbouwkundig ankerpunten in de wijk zijn woningen met een topgevel als accent ingezet. Door elke woning als individu binnen het geheel te ontwerpen is er een rijk pallet aan gevelindelingen ontstaan waarbij de variatie zit in de gevelindeling, verticale opdelingen van bouwvolumes en metselwerkverbanden. Basisuitgangspunt voor de materiaalkeuze tijdens het ontwerpproces was dat deze duurzaam en natuurlijk moest zijn. Op deze manier zijn we tot een stijlvol materiaal- en kleurenpallet gekomen dat eigentijds en passend is binnen de dorpse sfeer.

Anderzijds drukt de architectuur zich uit in karakteristieke vormen, waarbij de asymmetrische kopgevels kenmerkend zijn. Door de variatie in goothoogtes en een afwisselende mix van genuanceerde baksteen en verfijnd keimwerk, krijgt iedere woning haar individuele karakter. Hierbij verwijzen subtiele sluitstenen en hoge rollagen naar ambachtelijke historische details. In het ontwerpproces is gezocht naar de balans tussen eenheid en individualiteit. Hierdoor is een ontwerp ontstaan waarbij het geheel als buurt sterk herkenbaar is, maar waarin bewoners hun eigen individuele woning ook herkennen en zich hiermee kunnen identificeren.