Wikselaarse Eng

De Wikselaarse Eng is de eerste gasloze wijk van de gemeente Barneveld. Wij verzorgden het architectonisch ontwerp en de technische uitwerking van de 51 woningen. De basis voor de landelijke sfeer en het dorpse karakter van deze wijk is een informele en ruime stedenbouwkundige opzet.

opdracht

Architectonisch ontwerp en technische uitwerking van 51 woningen

opdrachtgever

De Bunte Vastgoed Oost B.V.

plaats

Voorthuizen

aannemer

Bouwbedrijf Van Grootheest B.V.

adviseurs

Snetselaar Constructieve Ingenieurs (constructie) Duinwijk (bouwbesluit)

fotografie

bronvermelding tekst

This is some text inside of a div block.

'De traditionele vakwerken hebben we vertaald in zorgvuldig gedetailleerd metselwerk'

Gerald Mulder, architect | directeur-eigenaar

Bij het ontwerpen dachten we aan de kleine dorpen tussen de kampen in het glooiende landschap van Engeland. Het resultaat is geïnspireerd op historische, Engelse architectuur, zoals Arts en Craft en Tudorstijl. Kenmerken uit deze stromingen zijn op een eigentijdse manier ingezet voor de beeldtaal van de Wikselaarse Eng. Kenmerkend zijn de verspringende gevelrooilijnen die zorgen voor variatie in de diepte van de voortuinen. Ook zijn de bouwblokken voorzien van herkenbare kappen, waarbij gevarieerd wordt met kopgevels en verschillende goothoogten. Dit alles zorgt - in combinatie met de toepassing van dakkapelachtige verbijzonderingen - voor een dorps dakensilhouet.

"De Wikselaarse Eng is de eerste gasloze wijk van ons als ontwikkelaar en van de gemeente Barneveld", vertelt ontwikkelaar Rik Keizer van opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. "De woningen worden verwarmd met een luchtwarmtepomp. Het is Roordink Architecten gelukt om deze nieuwe techniek op een praktisch en esthetische manier in de woningen te verwerken."

'Je hebt het gevoel dat je in een romantisch Engels dorp rondloopt. Door de uitgesproken architectuur is dit een unieke uitbreidingswijk geworden'

Rik Keizer, ontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost B.V.