De Oude Telgt

Op de plek van een voormalig garagebedrijf in Ermelo is een prachtig nieuwbouwplan met achttien woningen gerealiseerd: De Oude Telgt. Een ontwerp van Gerald Mulder. Het is een binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij de stedenbouwkundige opzet een voortborduren is op de structuur van de omliggende wijk.

opdracht

Architectonisch ontwerp en technische uitwerking

opdrachtgever

De Bunte Vastgoed Oost B.V.

plaats

Ermelo

aannemer

adviseurs

Snetselaar Constructieve Ingenieurs (constructie) SPA Ingenieurs (bouwbesluit)

fotografie

Luuk Roordink

bronvermelding tekst

Brochure De Oude Telgt
This is some text inside of a div block.

'De architectuur draagt ook haar steentje bij aan het sociale leven in de hof'

Gerald Mulder, architect | directeur-eigenaar

Vanachter twee markante kopwoningen ontvouwt zich de nieuwe binnenstedelijke ontwikkeling in de vorm van een woonhof. Deze kleinschalige buurtvorm biedt een geborgen gevoel voor de bewoners en draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt, passend binnen het dorpse karakter van Ermelo. De infrastructuur van de hof is zo vormgegeven dat de auto zich te gast zal voelen, hierdoor wordt de buurt weer van de voetganger en wordt het een veilige plek voor kinderen om ‘ouderwets’ op straat te spelen. Om dit buitenspelen te bevorderen, is in het hart van de wijk een speelplaats vormgegeven.

De architectuur kenmerkt zich door een historisch archetype waarbij de topgevels bovendaks doorgetrokken zijn. Deze oervorm wordt vervaardigd met mooi genuanceerd metselwerk in de kleuren rood-bruin en geel-grijs. In de kleurstelling van het metselwerk is enerzijds gezocht naar de traditionele rode baksteen, welke logischerwijs het best past bij dit soort historische archetypen. Anderzijds is er met de geel-grijze steen aansluiting gezocht bij het bestaande kleurenpallet van de buurt. De eigentijdse verfijning uit zich in de kozijnverdeling en de ranke kaders om de kozijnen op de verdieping. Deze kozijnen reiken tot op het vloerniveau, en zijn voorzien van zogenaamde Franse balkons. Deze vorm van gevelopening op de verdieping zorgt ervoor dat de hoger gelegen bouwlaag meer bij het leven op de hof betrokken wordt.

'Qua structuur, bouwvolumes en kleurenpallet is De Oude Telgt een vanzelfsprekende inpassing, en hiermee een mooie aanvulling op de omgeving'

Gerald Mulder, architect | directeur-eigenaar